Bildkälla: Stockfoto

Absolicons företrädesemission tecknades till 36 procent (uppdatering)

(Uppdatering: tillägg sista två styckena med kommentar från bolaget)

Solenergibolaget Absolicons företrädesemission tecknades till 43,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 36 procent av det önskade emissionsbeloppet om 120 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer tillföras 39 miljoner kronor efter emissionskostnader på 4,4 miljoner kronor.
Emissionskostnaderna motsvarar 10 procent av totalt tecknat belopp. Ingen del av emissionen tecknades av garanter.

Absolicon emitterar 482 381 nya aktier och har därefter 3,82 miljoner aktier utestående.

"Tyvärr har bankkrisen påverkat emissionen negativt. Tidigare år har bolagets emissioner alltid varit övertecknade. I år innebar bankfrossan att svenska börsindex föll 6 procent under emissionsperioden och Absolicons aktiekurs kom att ligga strax över eller strax under emissionskursen. Det är ett styrkebesked att ändå så många valt att vara med i emissionen", skriver Absolicon i en kommentar i ett separat pressmeddelande.

Det faktum att årets emission inte blev fulltecknad kommer innebära förändringar i Absolicons planer. Bland annat kommer bolaget ha större fokus på att leverera de två sålda produktionslinorna och färre projekt kommer att gå parallellt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER