Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Goldman Sachs höjer rejält sin skuldprognos för USA

Goldman Sachs reviderar sin prognos och ser nu att den amerikanska statsskulden uppgår till 130 procent av bruttonationalprodukten, BNP, år 2034, jämfört med tidigare prognosen på 97 procent. Det rapporterar Investing.

Banken hänvisar uppjusteringen till en mer utmanande finanspolitisk miljö under de senaste fem åren. Budgetunderskottet har under denna period, exklusive räntekostnader, uppgått till cirka 5 procent av BNP. Detta överträffar historiska nivåer.

USA är världens största ekonomi och spelar därmed en central roll för världsekonomin.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER