Bildkälla: Stockfoto

Ablivas företrädesemission blev fulltecknad efter att garanter tecknat drygt en tredjedel

Forskningsbolaget Ablivas företrädesemission blev fulltecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen tecknades till 64,2 procent med stöd av teckningsrätter och till 1,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Emissionsgaranter tilldelas resterande 34,7 procent av emissionsvolymen och företrädesemissionen blev därmed fulltecknad.

Abliva tillförs 46 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader på 6,5 miljoner kronor.
Företrädesemissionen är en del av en finansiering om totalt 88 miljoner kronor som även inkluderar en riktad emission av konvertibler till ett begränsat antal befintliga aktieägare och institutionella investerare, givet att resultatet från interimsanalysen, vilken genomförs i mitten av 2024, är positivt, det vill säga icke-fultilt.

Abliva emitterar 288,08 miljoner nya aktier och har därefter 1,34 miljarder aktier utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER