Bildkälla: Stockfoto

Flodén: Kanske har Riksbanken varit för ovillig att justera sina ränteprognoser

Vice Riksbankschef Martin Flodén höll i dag ett tal hos Nordea där han reflekterade över ränteprognosernas funktion, Riksbankens strategi som en av världens mest öppna centralbanker och hur man tydligt kommunicerar en plan för penningpolitiken när förutsättningarna ständigt kan komma att ändras.

”Vi lurar oss själva om vi tror att vi ska kunna använda kommunikation om hur styrräntan kan se ut i en avlägsen framtid som ett redskap”, menar Flodén. ”Vi har huvudsakligen ett penningpolitiskt verktyg att arbeta med, vilket är styrräntan här och nu.”

Han ser snarare kommunikationen om den framtida styrräntan som ett viktigt komplement.

Riksbankens prognoser för den framtida styrräntan har dock ofta avvikit från marknadens förväntningar, och i efterhand visat sig vara mindre träffsäkra. Det finns ett värde i att inte ändra själva styrräntan fram och tillbaka men kanske, säger Flodén, har Riksbanken varit för ovillig att justera sina ränteprognoser för att hålla penningpolitiken förutsägbar.

Martin Flodén har suttit i Riksbanksdirektionen i elva år.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER