Bildkälla: Stockfoto

Vestum fortsätter renodlingen av strukturen - säljer samtliga aktier i flera bolag

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum genomför inom ramen för den strategiska översynen ett antal strategiska avyttringar inom segmenten Infrastructure och Services.

"Avyttringarna leder till ökad grad av specialisering, minskad operationell risk samt stärkt tillväxt, lönsamhet och kassaflöde för kvarvarande verksamhet", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I linje med detta har Vestum ingått avtal om att avyttra samtliga aktierna i Arctic Infra inklusive dotterbolag, vilket innebär att Vestum lämnar anläggningsmarknaden i norra Sverige. Köpeskillingen uppgår till 54 miljoner kronor på kassa- och skuldfribasis.

Vestum har vidare avyttrat samtliga aktier i följande bolag: Kvalitetsmark R,
Hyrex Holding inklusive dotterbolag, Powerstruc samt Amsler Hiss.

De finansiella effekterna av avyttringarna, på rullande 12 månaders basis per 30 september 2023, innebär att justerad ebita ökar från 618 miljoner kronor till 623 miljoner kronor, samtidigt som den justerade ebita-marginalen stärks från 9,4 till 10,9 procent. Nettoomsättningen minskar från 6 580 miljoner kronor till 5 713 miljoner.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER