Bildkälla: Stockfoto

Svensk Exportkredit fördubblar rörelseresultatet i fjärde kvatalet

Svensk Exportkredit, ofta kallat SEK, redovisar ökande intäkter och en fördubbling av rörelseresultatet i fjärde kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

De totala intäkterna uppgick till 862 miljoner kronor (517).

Räntenettot uppgick till 648 miljoner kronor (482).

Provisionsnettot blev -9 miljoner kronor (-6).

Tradingnettot uppgick till 223 miljoner kronor (41).

Rörelsekostnaderna uppgick till 229 miljoner kronor (208).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 633 miljoner kronor (309).

Kreditförlusterna uppgick till -12 miljoner kronor (-9).

Rörelseresultatet blev 621 miljoner kronor (300).

Nettoresultatet blev 491 miljoner kronor (236).

Styrelsen föreslår en utdelning på 233 miljoner kronor (414).

SEK har haft ett starkt affärsflöde under året, också i det fjärde kvartalet. Nyutlåningen för det fjärde kvartalet uppgick till 34,8 miljarder kronor och för helåret 2022 till 133,2 miljarder kronor, vilket är den högsta nyutlåningsvolymen någonsin under ett år.

- Vi går in i 2023 väl kapitaliserade och med god likviditetsberedskap för att fortsatt kunna möta den svenska exportnäringens finansieringsbehov trots hög osäkerhet, hög volatilitet i de finansiella marknaderna och försämrad marknadslikviditet, kommenterar vd Magnus Montan i bokslutet.

Svensk Exportkredit (SEK), MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Intäkter86251766,7%
Räntenetto64848234,4%
Provisionsnetto-9-6
Tradingnetto22341443,9%
Rörelsekostnader-229-208
Rörelseresultat före kreditförluster633309104,9%
Kreditförluster-12-9
Rörelseresultat621300107,0%
Nettoresultat491236108,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER