Bildkälla: Stockfoto

Swedish Stirlings företrädesemission tecknades till drygt 12 procent

Stirlingmotortillverkaren Swedish Stirlings företrädesemission tecknades till 12,2 procent. Bolaget tillförs 24,3 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget hade siktat på att ta in 200 miljoner kronor.

Styrelsen har som tidigare kommunicerats beslutat att avstå från att göra gällande de tecknings- och garantiåtaganden som erhållits från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare inom ramen för företrädesemissionen.

Bolaget emitterar 21,50 miljoner nya aktier och har därefter 194,17 miljoner aktier utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER