Bildkälla: Stockfoto

Samtrygg ska göra företrädesemission på 6,1 miljoner

Bostadsuthyraren Samtrygg avser att genomföra en företrädesemission på cirka 6,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att innehavare av A- och B-aktier kommer att erhålla två teckningsrätter per innehavd aktie. 15 teckningsrätter ger rätten att teckna en ny aktie för kursen 5 kronor per aktie.

Avstämningsdagen är 19 juni och teckningsperioden pågår mellan 21 juni och 7 juli.

Emissionen omfattar som maximalt cirka 1,22 miljoner A- och B-aktier och innebär en utspädning på cirka 11,8 procent av aktierna och rösterna i Samtrygg.

Emissionen är säkerställd till cirka 69 procent, varav 32,5 procent genom teckningsförbindelser och 36,4 procent genom emissionsgarantier.

Emissionslikviden ska primärt tillföra bolaget rörelsekapital för ökade investeringar inom tillväxt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER