Bildkälla: Stockfoto

Penser justerar upp motiverat värde för Elanders till 205-215 kronor

Erik Penser Bank höjer sitt motiverade värde för Elanders till 205-215 kronor per aktie (200-210), efter att ha tagit del av tjänstebolagets stabila Q4-rapport.

"Framåtblickande multiplar har kommit ikapp vinsttrenden, men värderingen är ändå allt annat än ansträngd och vi gillar den strukturella tillväxten. Vi ser Elanders som ett av få sätt att få exponering mot förändringen av försörjningskedjorna", skriver banken i en uppdragsanalys.

Nedstängningen av delar av vägtransportverksamheten i Tyskland samt lägre köp- och säljverksamhet i Asien kommer minska omsättningen med cirka 500 miljoner kronor 2023 och ytterligare cirka 100 miljoner kronor 2024, noterar banken.

Med bakgrund av detta samt högre räntekostnad sänker banken sina EPS-estimat med 6-8 procent, men höjer samtidigt sitt motiverade värde något på grund av lägre nettoskuld.

I skrivande stund handlas aktien till 172,00 kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER