Bildkälla: Stockfoto

Nodebis Applications sätter upp finansiella mål och ny utdelningspolicy

IT-bolaget Nodebis Applications styrelse har i dag den 29 maj fastställt finansiella mål och ny utdelningspolicy. Det framgår av ett pressmeddelande.

Årsstämman den 23 maj beslutade att genomföra förvärvet av 55 procent av aktierna och rösterna i Sandwall & Björn Holding med de helägda dotterbolagen Ny Media Sverige och Svensk Företagsreklam. Styrelsen har med anledning av detta idag fastställt finansiella mål och ny utdelningspolicy för koncernen.

Baserat på delårsrapporten för det första kvartalet 2023 och på estimerad proforma-effekt av förvärvet av de 55 procenten av Sandwall & Björn Holding från 1 januari 2023, och därmed en tänkt tolvmånaders effekt, estimerar bolaget att koncernens proforma-nettoomsättning för 2023 blir cirka 60 miljoner kronor med ett resultat före skatt om cirka 4,5 miljoner kronor som konsekvens av den organiska utvecklingen och ovan nämnda förvärv.

De finansiella målen är följande:
* Organisk tillväxt med kompletteringsförvärv, vara vinst- och utdelningsmaximerande.
* Nå en nettoomsättning om cirka 110 miljoner kronor i slutet av 2026.
* Nå ett resultat före skatt om cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 18 procent av omsättningen i slutet av 2026.

Den nya utdelningspolicyn är att den årliga utdelningen ska uppgå till minst 0,10 kronor per aktie beaktat bolagets investerings- och kapitalbehov.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER