Bildkälla: Stockfoto

Konjunkturinstitutet ser fortsatt lågkonjunktur i Sverige

Hushållens konsumtion fortsätter att utvecklas svagt den närmaste tiden men stiger tydligt mot slutet av året. Det bidrar till att lågkonjunkturen bottnar i år. Sverige bedöms dock fortfarande befinna sig i lågkonjunktur nästa år. Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste prognos.

BNP-tillväxten i Sverige var hög det första kvartalet i år men detta bedöms ha varit tillfälligt. KI spår att BNP ökar med 1 procent i år och 2,2 procent nästa år. De förra prognoserna, från 26 mars, var 0,8 respektive 2,5 procent.

Inflationen har fallit tillbaka snabbt den senaste tiden och bedöms bli lägre än 2 procent det andra halvåret i år och under nästa år. KPIF-måttet, som Riksbanken tittar noga på, spås visa en ökningstakt på 1,8 procent i år och 1,6 procent nästa år. Tidigare KPIF-prognoser var 1,9 respektive 1,5 procent.

"Riksbanken fortsätter därför att sänka styrräntan framöver. Prognosen innebär att styrräntan sänks till 3,0 procent i slutet av 2024 och vidare till 2,25 procent i maj 2025", skriver Konjunkturinstitutet. Prognoserna är upprepningar.

Arbetslösheten fortsätter att stiga och når en topp på 8,5 procent i år. KI har höjt prognosen för 2024 något.

Sverige, Nyckelal202320242025202620272028
BNP till marknadspris–0,21,02,23,02,01,5
BNP, kalenderkorrigerad0,11,02,42,81,81,7
Arbetslöshet7,78,48,27,87,47,3
KPI8,52,80,41,82,02,0
KPIF6,01,81,62,02,02,0
Styrränta4,003,002,252,252,252,25
Tioårig statsobligationsränta2,52,42,52,62,82,9
Kronindex127,5124,6122,8121,2119,6118,6
Källa: Konjunkturinstitutet
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER