Bildkälla: Stockfoto

Future Gaming överväger obligationsåterköp

Lead generation-bolaget Future Gaming överväger att återköpa obligationer till ett nominellt belopp om upp till 8 miljoner kronor (inklusive kapitaliserad ränta). Det framgår av ett pressmeddelande.

Lånet har ett totalt utestående nominellt belopp, inklusive kapitaliserad ränta, om cirka 123 miljoner kronor.

Obligationerna var tidigare noterade på Nasdaq First North Bond Market men avnoterades i samband med en omstrukturering av bolaget. Likviditeten i obligationerna har varit närmast obefintlig och vidare har räntan har satts till 0 procent till december 2024.

"Bolaget är medvetet om att ovanstående gjort investeringen i obligationerna mindre attraktiv och att vissa investerare av likviditetsskäl därför kan vara intresserade av att sälja tillbaka obligationer till ett rabatterat pris. Bolaget vill stödja sådana investerare genom det potentiella återköpet av obligationer, samtidigt som ett återköp skulle minska skuldsättningsgraden", heter det.

Intresserade obligationsägare är välkomna att kontakta Pareto Securities som assisterar i frågan.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER