Bildkälla: Stockfoto

Bluelake Minerals ansökan om Stekenjokk och Levi går till länsstyrelsen för nytt beslut

Prospekteringsbolaget Bluelake Mineral meddelar att Bergsstaten har översänt ansökan om bearbetningskoncessioner för Stekenjokk och Levi till länsstyrelsen i Västerbotten för nytt beslut. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Bluelake Minerals dotterbolag Vilhelmina Mineral ansökt om bearbetningskoncession fyndigheterna Stekenjokk K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun i Västerbotten och Strömsunds kommun i Jämtland, samt Levi K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun i Västerbotten.

Länsstyrelsen i Västerbotten krävde 2019 att ett Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet skulle vara på plats innan slutlig bedömning av sökta bearbetningskoncessioner kunde ske.

I november 2022 erhöll Vilhelmina Mineral slutligt fastställt Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet och anmodade då Bergsstaten att skyndsamt återförvisa ärendet till länsstyrelsen i Västerbotten för slutligt bedömning av om sökta bearbetningskoncessioner kunde tillstyrkas. Bergsstaten valde emellertid att på nytt bedöma den så kallad malmbevisning, om ekonomiskt utvinningsbar fyndighet fanns i Stekenjokk-Levi.

Bergsstaten har nu efter en längre tids utvärdering slutligen valt att återförvisa ärendet till länsstyrelsen i Västerbotten.

Den andra berörda länsstyrelsen i Jämtland har redan 2019 tillstyrkt bearbetningskoncession för den sydliga mineralisering Stekenjokk som är lokaliserad på bägge sidor om länsgränsen mellan Jämtland och Västerbotten.

- Bergsstatens beslut att skicka ärendet åter till Länsstyrelsen i Västerbotten för ny bedömning är mycket positivt och vi ser fram emot att frågan om bearbetningskoncession nu går in i ett slutskede, säger vd Peter Hjorth.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER