Bildkälla: Stockfoto

Autoliv genomför besparingar - tusentals får gå - upprepar prognos

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv utökar sitt besparingsprogram och då framförallt i Europa, vilket bolaget menar kommer att stödja resultatet på medellång och lång sikt. Företaget upprepar sina indikationer för helåret. Beslutet innebär att tusentals personer får lämna bolaget.

"Dessa initiativ kommer att fortsätta att optimera vår geografiska närvaro för en mer effektiv struktur för att på bästa sätt betjäna våra kunder samtidigt som vi minskar kostnaderna och driver långsiktiga förbättringar av marginaler och kassaflöde. Vi avser att förenkla och konsolidera hur vi arbetar inom alla områden. Personalminskningen kommer att påverka medarbetare på våra kontor, tekniska center och fabriker, inklusive ledarpositioner på alla nivåer", säger Mikael Bratt, vd för Autoliv.

Autoliv kommer att minska ned sin personalstyrka och stänga flera anläggningar i Europa. Totalt kommer 11 procent av personalstyrkan påverkas. Samtliga divisioner påverkas av beslutet.

Beslutet påverkar 2 000 indirekta tjänster, varav hälften är i Europa. Vidare kommer företaget att minska ned med totalt 6 000 personer globalt som är direkt anställda. Neddragningen motsvarar också 11 procent av personalstyrkan.

Företaget bedömer att en mindre del av engångskostnaderna kommer att belasta det andra kvartalet. Total effekt väntas 2025 och återbetalningstiden är 1-2 år.

Autoliv uppger också att man arbetar med att prisförhandla med sina kunder. Europa har högst prioritet och är den marknad som är mest utmanande.

Autoliv upprepar sina utsikter för året med en justerad marginal om 8,5-9 procent.

"Våra indikationer och finansiella mål för helåret 2023 ligger fast. Vi förväntar oss en gradvis förbättrad justerad rörelsemarginal, vilket bör göra det möjligt för oss att leverera en betydande ökning av kassaflödet och aktieägaravkastningen", säger Mikael Bratt.

Autoliv håller kapitalmarknadsdag den 12 juni.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER