Bildkälla: Stockfoto

Analyst Group sänker motiverade värdet för Alltainer

Analyst Group skruvar ner det motiverade värdet för sjöcontainerbolaget Alltainer till 6,90 kronor (7,40) i basscenariot. Det framgår av en färsk analys.

Revideringen kommer efter en Q1-rapport som visar på en osäker marknad. Givet att bolaget inte offentliggjort några nya order sedan maj pekar detta också på att första halvåret 2023/24 väntas bli svagt, enligt Analyst Group.

Därutöver var utfallet i företrädesemissionen en besvikelse. Alltainer fick in en mindre nettolikvid som enligt Analyst Group kommer att göra det svårare att genomföra de tillväxtmöjligheter som bolaget besitter.

"Alltainer besitter dock en hög offertstock, samt har möjlighet att snabbt skala upp
produktionstakten när försäljningen väl tar fart", tillägger analystjänsten.

Men med anledning av de försämrade marknadsutsikterna på kort sikt har Analyst Group valt att revidera sina finansiella estimat för helåret 23/24, vilket är också skälet till att värderingarna uppdateras för samtliga tre scenarier. Nya motiverade värden för bear- och bullscenario är 2,60 respektive 10,70 kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER