Bildkälla: Stockfoto

Africa Oil tillkännager förnyelse av OML 130-licensen, möjliggör fortsatta utdelningar från Prime

Olje- och gasbolaget Africa Oil meddelar att Totalenergies har förnyat licensen för OML 130 med 20 år.

Africa Oil äger åtta procent i OML 130 genom sitt 50-procentiga ägande i Prime Oil & Gas.

För Prime har det varit viktigt med licensförnyelsen, då den har utgjort ett villkor för bolagets förmåga att kunna slutföra sin skuldfinansiering. Med detta nu snart säkrat (finansieringen väntas bli slutförd under de närmaste dagarna) kommer bolaget att ha möjlighet att kunna lämna ut utdelning till sina delägare, inklusive Africa Oil, i år. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Denna licens är kärnan i vår investering i Nigeria och står för merparten av Primes produktion och kassaflöden. Den omfattar också attraktiva tillväxtmöjligheter som den outvecklade oljefyndigheten Preowei, som vi nu kan ta vidare mot ett slutligt investeringsbeslut", säger Africa Oils vd Keith Hill.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER