I SAMARBETE MED TRACTECHNOLOGY
Bildkälla: TracTechnology

TracTechnology emission: För en transparent och hållbar livsmedelskedja

annons TracTechnology genomför nu en emission för att finansiera sin banbrytande plattform som gör livsmedelskedjan mer transparent och hållbar.

Problem och lösning

Livsmedelskedjan består av flera led av aktörer från produktion till konsumtion. I slutändan kontrollerar stora aktörer vad som exponeras för konsumenterna och hur. Det är en stor utmaning för nya och växande producenter att synas med sitt erbjudande. För konsumenter är de många leden ett stort hinder för transparens och hållbara val. De många leden mellan producent och konsument fördyrar varan för konsument och påverkar lönsamheten negativt för producenten. TracTechnology förändrar detta genom att erbjuda en plattform som gör livsmedelskedjan transparent och sökbar. Vi synliggör producenter för konsumenten och underlättar medvetna val utan att göra påslag på priset. Vår vision är att skapa öppna och hållbara värdekedjor. Vi ger producenter synlighet och konsumenter kraft att göra hållbara val genom mer kunskap om matens ursprung. TracTechnology bygger den ledande sökplattformen för lokal mat och dryck.

  • Ökad försäljning för producenter genom ökad synlighet
  • Enkel att använda och låg kostnad
  • Lätt för konsumenter att välja hållbart

Marknadens storlek idag

Dagligvaruhandel, gårdsbutiker, restauranger, livsmedelsföretag, primärproducenter, offentliga kök och livsmedelsindustrier i Sverige. Om 3-5 år: Liknande kunder i Danmark, Norge, Finland. Större livsmedelsföretag[1]produktutveckling med mer avancerade tekniska tjänster behövs. Målsättningen är att konvertera >30% av företagen i ovan kategorier till betalande kunder

VD har ordet

”TracTechnology har tidigare investerat 120,5 miljoner kr i blockchain eller blockkedjeteknik och känner oss väldigt övertygade om att det inte är lösningen på spårbarhetsutmaningen. Min erfarenhet från SME-företag i livsmedelsbranschen säger mig att kunderna saknar resurser och kunskap. Vi kan bara motivera dem genom att erbjuda riktigt låga trösklar för att ansluta sig. Lösningen måste vara enkel och kostnadseffektiv för att ta kunden ombord. För att den ska fungera så måste den vara tillgänglig för alla.

 

”TracTechnologys plattform visar tydligt var våra råvaror kommer ifrån och vi lyfter med stolthet de lokala småproducenterna runt om oss. Lokala råvaror har nog varit en framgångsfaktor för oss, det gör oss lite unika”

Katrine & Stefan Ägare Hvita Hjorten, Läckö Slott


Hur tecknar man sig utan teckningsrätter?

För att teckna aktier utan teckningsrätter, vänligen följ dessa steg:

 • Fyll i Anmälningssedeln som finns på www.tractechnology.se En anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter finns på www.tractechnology.se

 • Skicka In Anmälningssedeln: Anmälningssedeln måste vara Eminova tillhanda senast 2024-06-17. Den kan skickas per post till Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3tr, 111 46 Stockholm eller via e-post till info@eminova.se Anmälan via BankId går bra att göra här: https://eminova.se/uppdrag/tractechnology2024/ Länk finns även på www.tractechnology.se

 • Betalning: Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå

Erbjudande till investerare

Avstämningsdag: 30/5

Teckningstid: 3-17/6 2024

Pris: 30 öre/aktie

Volym max: 26 502 841

Villkor: 1:8


Läs mer och teckna här

Villkor och anvisningar

Anmälningssedel utan företräde

Memorandum

Digital anmälan

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med TracTechnology. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER