Bildkälla: Stephanie Ora

Snabbare respons och bättre samarbeten krävs för att stoppa onlinebedrägerierna

Krönika Fler i finanssektorn behöver mobiliseras och samarbeta för att skydda användarna av finansiella tjänster. För det är lika viktigt med effektiva processer för att hantera bedrägeriförsök i realtid som att driva program för att informera konsumenter om vilka bedrägerier de kan utsättas för. Det skriver Stephanie Ora, globalt ansvarig för analys av brott i finanssektorn, på SAS Institute.

Brottsförebyggande rådet har rapporterat att bedrägerierna är den brottstyp som ökade mest under 2023 och att de omsatte cirka 7,5 miljarder kronor det året. Tillväxten berodde till största delen på att antal rapporterade kortbedrägerier steg med 44 procent och social manipulation med 36 procent. Det här är allvarligt för det svenska samhället, där många hittills ansett att det går att lita på varandra.

De etablerade skyddsmetoderna räcker inte längre till, eftersom bedragare blivit bra på att identifiera brister i systemet och i hög utsträckning riktar in sig på de mest sårbara grupperna, till exempel äldre. Bedragarna använder också AI i allt större utsträckning och skapar sofistikerade brott med hjälp av till exempel deepfakes, där AI-genererade röster och till och med video används. Allmänhet behöver vara vaksamma mot social manipulation, som fejkade telefonsamtal och sms med uppmaningar om att föra över pengar eller ge åtkomst till konton. Samma sak gäller erbjudanden om att ta emot pengar.

Bedragare använder även falska jobbannonser för att rekrytera “målvakter”. Det går till på så sätt att du som individ uppmanas att överföra pengar i utbyte mot en liten ersättning, något som i själva verket innebär att du hjälper till med penningtvätt. Målvakten blir vanligtvis ansvarig för brottet och kan stängas ute från det finansiella systemet, oavsett om handlingen skett i god tro eller ej. För att kunna upptäcka och stoppa målvaktsverksamheten är det viktigt att de som jobbar med att förhindra bedrägerier och penningtvätt samarbetar med varandra. När ett team upptäcker och stoppar ett onlinebedrägeri så friläggs information som kan vara värdefull för dem som bekämpar till exempel penningtvätt i stor skala.

Det krävs alltså flera olika åtgärder för att skydda företagen, konsumenterna och samhället mot de nya och avancerade metoderna för onlinebedrägerier och penningtvätt. Här är de viktigaste:

  • Starka kontroller och processer, samt ett gediget samarbete med team som bekämpar penningtvätt för att fastställa kundens verkliga identitet och identifiera dolda kopplingar som kan avslöja organiserad brottslighet.
  • Robusta AI-baserade lösningar för att förhindra bedrägerier i realtid, eftersom en ökning av bedrägerier ofta sker i realtidstransaktioner.
  • Användning av bedrägerikontroller inte bara för utgående, utan också för inkommande transaktioner för att minska risken för auktoriserade transaktioner och övertaganden av konton.
  • Program för att stärka allmänhetens medvetenhet, som uppdateras kontinuerligt. Det gör att gemene man och kvinna kan agera på bättre sätt för att skydda sig.

Informationsutbyte mellan finansiella institutioner och myndigheter för att effektivare upptäcka och förhindra bedragare och för att förhindra brott i andra led, till exempel att begå bedrägeri mot en annan bank när man upptäckts av en annan.

Sammanfattningsvis måste många och olika aktörer i finanssystemet uppmärksamma den växande brottsligheten och bidra med sina separata insatser för att motverka bedrägerier och penningtvätt. För att lyckas med det krävs en helhetssyn där fler delar samverkar. Det räcker inte med att utveckla robusta system och smart tillämpning av AI, lika viktigt är att beakta och förbättra de mänskliga processerna, verka för en ändamålsenlig utbildning av anställda och att skapa framgångsrika satsningar på att öka medvetenheten om bedrägerier och penningtvättbrott bland våra medborgare.

/ Stephanie Ora, globalt ansvarig för analys av brott i finanssektorn, på SAS Institute.

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER