I SAMARBETE MED SWEDISH STIRLING
Bildkälla: En av världens största produktionsanläggningar för ferrokrom. Glencore Lion Smelter i Sydafrika.

Nyemission i Swedish Stirling

Annons Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har utvecklat en unik metod för energiomvandling av industriella restgaser och spillvärme. Lösningen minskar kundernas klimatavtryck och sänker deras elkostnader. Under 2022 har bolaget påbörjat serieproduktion av Stirlingmotorer på fabriken i Sibbhult. Nu genomför bolaget en företrädesemission för att finansiera serieproduktion och kommersiell utrullning.

 

Allt eftersom elpriserna i världen stiger, ökar industrins efterfrågan på nya lösningar och metoder för miljövänlig energiomställning. Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har utvecklat en unik återvinningsmetod, PWR BLOK, där Stirlingmotorer används för att omvandla energin i industriella restgaser och spillvärme till klimatneutral elektricitet. Intresset för lösningen är mycket stor.

- De flesta industrier jobbar idag med energiomställning. I synnerhet gäller det elintensiva industrier som metall- och processindustrin. Skillnaden mot tidigare är att det nu är minst lika viktigt att minska verksamhetens negativa klimatpåverkan som att minska elkostnaderna, förklarar Dennis Andersson, Vd för Swedish Stirling.

Unik återvinningslösning

Bolaget driftsatte 2021 tredje generationens PWR BLOK vid pilotanläggning på TC Smelter i Sydafrika. Resultaten är mycket goda. Driftstiden sedan start är nära 95% när enheten får gas. Efter omfattande tester och verifiering inledde Swedish Stirling i år serieproduktion av PWR BLOK vid fabriken i Sibbhult.

- I decennier har metallindustrin sökt metoder för att återvinna energin ur sina restgaser. Det brådskar om mål för nettonollutsläpp ska nås. Vi har vid vår pilotanläggning kunnat visa, för både sydafrikanska och internationella representanter från metallindustrin, att PWR BLOK är lösningen. Genom återvinning och energiomvandling kan PWR BLOK effektivt minska metallindustrins kostnader, och deras klimatavtryck, säger Dennis Andersson.

Pilotanläggning med PWR BLOK vid TC Smelter i Sydafrika

Kommersialisering inledd

Swedish Stirling genomför nu en nyemission på ca 200 MSEK med stöd från i första hand de nuvarande aktieägarna. Emissionen är garanterad till 80% genom teckningsförbindelser från större befintliga aktieägare och garantiåtagande från ett antal externa investerare.

Målet är att finansiera produktionen och den kommersiella utrullningen av PWR BLOK. Dennis Andersson menar dock att bolaget inte ska stanna vid att erbjuda en energikonverteringslösning för metallindustrin, utan till fler industrier på sikt. Därför har Swedish Stirling under året framgångsrik testat att använda spillvärme som bränsle i sina Stirlingmotorer.

- I samband med emissionen så förändrar vi vår strategi och affärsmodell. Vi går från uthyrning till försäljning, vi breddar utbudet till närliggande industrier och vi kapitaliserar på den produkt vi har för att snabbare ta ner tillverkningskostnaderna. Allt i akt och mening att komma snabbare till positivt kassaflöde, säger Dennis Andersson.

Dennis Andersson, vd Swedish Stirling

Läs mer om Swedish Stirlings företrädesemission på https://swedishstirling.com/foretradesemission-2022/

”Detta meddelande utgör en annons och är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129. Informationen i denna annons utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller annars handla med värdepapper i Swedish Stirling AB (”Bolaget”). Erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i denna annons kommer endast att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas på Bolagets webbplats, www.swedishstirling.com. Finansinspektionens (”FI”) godkännande av prospekt som tillhandahålls av Bolaget ska inte uppfattas som ett godkännande från FI av de värdepapper som erbjuds däri. Potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen.”

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Swedish Stirling. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER