I SAMARBETE MED ZEPTAGRAM
Bildkälla: Zeptagram

Musikrättigheter som investering – Teckna aktier i Zeptagram inför planerad notering

Emission Zeptagram som gör musikrättigheter tillgängliga för musikintresserade investerare och allmänheten genomför en nyemission inför planerad notering. Musikrättigheter har potential att bli nästa stora tillgångsslag och Zeptagram siktar på att bli en av marknadsledarna.

Stabil tillväxt och låg korrelation med traditionella tillgångsslag
Royalties som betalas ut när musik spelas och utgör avkastningen för investerare, följer inte ekonomiska trender i någon större utsträckning. Ökad tillgång till musik via streamingtjänster och sociala medier bäddar för en fortsatt stigande efterfrågan på musik och växande royalties. Intäkter från streamingtjänster förväntas fortsätta öka i snabb takt och 2030 stå för mer än 80 % av intäkterna inom musikbranschen, enligt analysfirman MIDiA. Intäkterna förväntas öka till 89,1 miljarder dollar till 2030 från 51,8 miljarder dollar under 2021.

Hits som framför av artister som Britney Spears och Justin Bieber
Zeptagrams användare har redan fått möjlighet att köpa musikrättigheter från en rad artister på plattformen, bland annat i några hits som framförs av världskända artister men också ”up-and-coming”-artister som Annyett Royale – som under året har haft topp placeringar på hitlistorna i USA.

Musikrättigheter och NFTer på två egna plattformar
Zeptagram erbjuder en musikmarknadsplats och en NFT-marknadsplats. Musikmarknadsplatsen är ekosystemet för handel med musikrättigheter samt distribution av royalties. Musikmarknadsplatsen bygger på egenutvecklad teknik som möjliggör delägande av värdefulla rättigheter.

NFT-marknadsplatsen riktar sig till artister och andra som vill skapa digital konst samt investerare och fans vilka vill investera i digital konst genom NFTer. Utöver digital konst kan NFTer skapas av albumomslag, specialinnehåll, biljetter, autografer, böcker, digitala souvenirer, etc.

Zeptacoin – egen grön kryptovaluta
Bolaget har skapat en egen kryptovaluta, Zeptacoin, som finns noterad på fem olika handelsplatser för kryptovaluta, däribland Bitmart, Bittrex och LBank. Zeptacoin är en så kallad grön kryptovaluta vilket innebär att den är energieffektiv, CO2-neutral, snabb och har en bråkdel av transaktionskostnader jämfört med de stora kryptovalutorna. Värdet av bolagets innehav av egna Zeptacoin uppgår till uppskattat 30 MSEK (per 10 november 2022).

Zeptagram är ett Göteborgsbaserat företag som i ett tidigt skede identifierade möjligheten att förändra musikindustrin med hjälp av blockkedjetekniken. Bolaget har utvecklat två egna plattformar för handel med NFTer och DNFTer. Kombinerat utgör de ett brett erbjudande till musikindustrin och hjälper artister att skapa nya intäktsmodeller och tidigarelägga sina intäkter från royalties. Investerare och fans ges möjlighet att köpa royaltybringande rättigheter och digitala samlarobjekt. Bolaget har ambitiösa tillväxtambitioner och planerar en listning av aktien..

”Vi är stolta över att ha givit möjligheten till fans och investerare att köpa intressanta musikrättigheter via vårt ekosystem. Marknaden är i sin linda och vi tror starkt på växande efterfrågan på musikrättigheter bland investerare och fans”, säger Christina Löwenström, VD för Zeptagram.


Erbjudande i sammandrag

Teckningstid: 2022-11-17 — 2022-12-15

Teckningskurs: 13,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 24 MSEK


Memorandum

Läs mer och teckna

Teckna via BankID hos Aktieinvest
 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Zeptagram. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER