I SAMARBETE MED DAHL MOBILE
Bildkälla: Dahl Mobile

Mobiltillverkaren Dahl Mobile har påbörjat sin globala 5G resa

vd-intervju Dahl Mobile har som svensk utvecklare och tillverkare av mobiltelefoner en unik konkurrensfördel på den snabbväxande internationella marknaden för mobile tech och mobiltelefoner i såväl 3G som 4G och 5G segmentet. Nu väntar en kraftfull satsning på att etablera Dahl Mobile i 5G segmentet. Det berättar Sören Alm, Dahl Mobiles VD och grundare.

Berätta om Dahl Mobile och bolagets affärsidé

–Jag och Robin Dahl grundade Dahl Mobile 2011 bolaget har idag omkring 450 aktieägare. Dahl Mobile är ett svenskt techbolag med global närvaro, hittills har bolaget helt fokuserat på att utveckla, tillverka och sälja smartphones, surfplattor, laptops, tillbehör och applikationer med svensk kvalitet och design till utvecklingsländer. Dahl Mobile genomför nu en kraftfull satsning inom nästa generation av mobile tech, i form av 5G, AI artificiell intelligens, virtuell verklighet VR (virtual reality), förstärkt verklighet AR (augmented reality).

Allt detta kommer inom kort bli en naturlig del av den vanliga människans vardag varför vi arbetar med att starta ett forsknings- och utvecklingscenter som ska fokusera på att identifiera, utveckla och säkra de nya framtida tillväxtområden med inriktning mot 5G, som kommer att förändra det mobila landskapet från grunden. Vårt fokus är att skapa nya värden för oss som bolag genom att bygga upp en immateriell värdeportfölj av innovationer med inriktning mot mobil teknologi.

Ni utvecklar för närvarande två nya 5G-mobiler som vänder sig till den västerländska marknaden och planeras lanseras under första halvåret 2023. Berätta mer om arbetet med att positionera er i 5G-segmentet.

–Dahl Mobile väljer att utveckla 5G modeller som i första hand är anpassade för de amerikanska och europeiska marknaderna och stort fokus läggs på prestandan och den svenska design som internationellt har ett gott renommé och potential att attrahera stora kundgrupper. Vi har nyligen erhållit Qualcomm ID som ger oss tillgång till senaste versionerna av deras hård – och mjukvara, vilket är en förutsättning för utvecklingen av vår high level 5G modell. Vi är även Google partner och kan använda de senaste versionerna av Android i våra modeller eftersom vi inte drabbas av restriktioner avseende amerikansk teknik.

Den politiska situationen i världen därför skapat ett perfekt tillfälle för vårt svenska varumärke, då svenska Dahl Mobile kan använda ledande teknik ock kan verka och göra affärer med både Kina och USA.

Den globala marknaden för smartphones är gigantisk. Hur ser du på Dahl Mobiles förutsättningar att ta marknadsandelar globalt?

–En marknadsandel om cirka enbart 1 promille, alltså en tusendel av den globala smartphonemarknaden motsvarar en årlig omsättning om cirka 4,5 miljarder kronor. Givet en sådan marknadsandel och med en beräknad vinst före skatt om cirka 10 till 15 procent av omsättningen, vilket är fullt rimligt på de marknader vi verkar, skulle resultatet uppgå till cirka 500 miljoner kronor. Dahl Mobile har alla nödvändiga lokala och globala certifikat och licenser för våra modeller, vi har säkrat vår komponentstillgång genom tillverkningsavtal med de två världsledande kinesiska mobiltillverkarna Foxconn och Wingtech. För att uppnå ytterligare oberoende förhandlar vi för närvarande om ett tredje tillverkningsavtal utanför Kina, dessa förhandlingar förs med MediaTek som är den ledande tillverkaren från Taiwan. Med vårt svenska varumärke, våra produkter samt med våra världsledande partners i produktionsledet som garanterar kvalitet på våra modeller betraktar jag det som fullt möjligt att vi på sikt kan erövra 2 till 5 procent av utvalda marknader.

Vilka unika konkurrensfördelar har ni globalt som svensk utvecklare och tillverkare av mobiltelefoner?

–Robin Dahl som är delägare och medgrundare i Dahl Mobile, har under året spenderat cirka sex månader i USA där han förberett lanseringen av vårt varumärke, han meddelar att intresset för att investera i vårt bolag och våra produkter hittills varit mycket stort.

Vårt europeiska ursprung gör oss mycket attraktiva hos de amerikanska mobiloperatörerna som alla nu upplever en stor brist på prisvärda alternativ till de betydligt dyrare ledande varumärkena. Denna brist beror till stor del på att flera kinesiska tillverkare helt förbjudits eller belagts med restriktioner av amerikanska myndigheter, som svar på dessa restriktioner har kinesiska myndigheter uppmuntrat sina medborgare att inte köpa amerikanska mobiltelefoner. Som ett svenskt företag har vi en unik möjlighet att sälja våra mobiltelefoner och tillbehör på marknader i såväl Kina som USA och på övriga västländska marknader. I Kina för Dahl Mobile diskussioner med ledande mobiloperatörer som ser en stadigt ökande efterfrågan på mobiltelefoner från icke-kinesiska tillverkare för att fylla bristen efter det amerikanska varumärket.

Ni genomför nu en emission som pågår till 12 december 2022. Vad är bakgrunden till emissionen och hur planerar ni att använda pengarna?

–Vi ska använda kapitalet för att expandera våra affärer vilket innebär att intensifiera marknadsföringen och öka försäljningen av våra produkter på våra utvalda marknader. Inom fem år har vi en uttalad målsättning att nå en marknadsandel om cirka 2 procent på de utvalda marknader vi har valt att bearbeta och etablera oss på. Vi får med denna emission en rejäl möjlighet att göra avtryck på våra utvalda marknader och är väl positionerade för att nå framgång på bred front.

Ni har på senare år byggt upp en stark position på 3G- och 4G-marknaderna i utvecklingsländer i Sydamerika, Afrika och Asien. Den satsningen fortsätter nu, parallellt med nysatsningen i 5G-segmentet gentemot västvärlden. Hur ser du på er framtida potential i utvecklingsländerna?

–Det finns ett stort utrymme på dessa marknader för aktörer som kan erbjuda bra produkter till ett attraktivt pris, vilket vi bevisat att vi kan. Många afrikanska kunder känner sig lurade av flera kinesiska producenter som i årtal sålt mobiler med mycket låg kvalitet, varför vi möts med stor respekt och märker en stor efterfrågan på vårt varumärke. Vi bedömer vår potential att fortsätta ta marknadsandelar i utvecklingsländerna som mycket stor.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Finns en framtida notering på agendan för er och när kan det i så fall bli aktuellt?

– Dahl Mobile är verksamt globalt och var noteringen kommer att ske beror på många faktorer, framför allt tillgången på kapital. Vi har nyligen etablerat ett amerikanskt dotterbolag för att attrahera investerare på den amerikanska marknaden. Våra lokala amerikanska partner för lansering, kapitalanskaffning och potentiell IPO är samma institutioner som tidigare hjälpt de idag största globala amerikanska tech bolagen.

Vår framtida notering kan därför även kunna ske via vårt amerikanska dotterbolag, vilket skulle ge svenska Dahl Mobile rollen som ägarbolag. Preliminärt planerar vi att genomföra en notering under andra halvåret 2023 eller 2024.

Vilka faktorer gör Dahl Mobile till ett köpvärt bolag för presumtiva aktieägare på sikt?

–Dahl Mobile är verksamma på den gigantiska globala smartphonebranschen och mobile tech, alltså olika typer av tillbehör samt kringtjänster relaterade till smartphones, detta är en bransch i stadig tillväxt. Även om vi är en relativt liten aktör i förhållande till de stora jättarna så har vi utvecklat egna system för ljudförbättring, AI, bildförbättring och liknande. Vi ligger alltså långt framme i vår tekniska utveckling. Det faktum att vi nu planerar en kraftfull global lansering i 5G-segmentet och parallellt vidareutvecklar våra affärer i 3G-och 4G-segmentet bidrar till en sund riskspridning och stärker våra förutsättningar för att skala upp vår affär rejält under de kommande åren. Även om vi den sista tiden sett ett stort ras av aktiekurserna så är mobile tech sektorn fortfarande en av de lönsammaste branscherna som är under ständig utveckling och förändring, detta har tidigare gett unga företag som Xioami och OnePlus möjlighet till enorma värdestegringar och ger oss samma fantastiska möjligheter.

Dahl Mobiles styrelse planerar för en möjlig exit för aktieägarna inom cirka 24 – 36 månader genom att genomföra en IPO eller möjligen via ett uppköp.


Läs mer om Dahl Mobile här

Brev Emission 2022

Informationsmemorandum 2022

Prospekt 2022

Anmälningsblankett 2022

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Dahl Mobile . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER