I SAMARBETE MED KIWOK
Bildkälla: Kiwok

Kiwok erbjuder investeringsmöjlighet att främja hälsa och effektivisera vårdsektorn

Annons I en tid där hälsomedvetenhet och teknologisk framsteg går hand i hand, öppnar Kiwok nu upp för investeringsmöjligheter mellan den 5:e och 23:e februari 2024. Det svenska medicintekniska företaget, grundat 2003, står i spetsen för att omforma vårdsektorn genom innovativa lösningar och nästa generationens trendmonitorering av patienters vitala hälsoparametrar.

Kiwok är ett svenskt medicintekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distnansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. Bodykom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess.

Om Nyemissionen

En av världens mest avancerade hjärtsensorer

Det pågår en trend mot mer vård i hemmet via hemmonitorering, videosamtal och mobila hälsoteam.
Den största kostnaden för sjukvården idag är att vårda kroniskt sjuka patienter med t.ex. hjärtsvikt, KOL och diabetes.
Dessa patientgrupper som har stort behov av vård kan ofta med viss hjälp på plats behandlas och monitoreras från hemmet vilket minskar beläggningen på sjukhusen och behovet av sjuktransporter.

Vi behöver ställa om vården och minska behovet av resurser för att vårda de redan sjuka genom att tidigt sätta in preventiva insatser som minskar ohälsa och lösgör resurser.

För investerare innebär deltagande i vår emission en möjlighet att vara en del av en framväxande kraft inom hälsoinnovation. Kiwok ser fram emot att välkomna nya investerare till denna resa mot att omdefiniera vården och förbättra hälsan hos människor världen över.


Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har fattat beslut om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.


Emissionsbelopp: Högst 8 199 112 kr.
Antal aktier i emissionen: Högst 5 466 075 B-aktier.
Pris per aktie: 1,50 kronor.
Avstämningsdag: 1 februari 2024
Teckningstid: Från den 5 februari t.o.m. den 23 februari 2024.
Bolagsvärdering: Cirka 33 MSEK (pre-money).
Företrädesrätt: Nyemissionen sker med företrädesrätt för nuvarande aktieägare varvid fyra (4) befintliga aktier, oavsett aktieslag, ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
Teckning utan företrädesrätt: I de fall samtliga B-aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat B-aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal B-aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
Handel i aktien: Aktien i Kiwok är idag onoterad men bolaget har ansökt om listning av bolagets aktie på Nordic SME, NGM, så snart bolaget uppfyller kraven.

Investeringsmemorandum

Villkor och anvisningar 2024

Anmälningssedel utan företräde

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Kiwok . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER