I SAMARBETE MED SOLTECH
Bildkälla: Soltech

Intervju med Stefan Ölander, vd för Soltech

#Femsnabba I denna intervju delar Stefan Ölander, vd för Soltech sina insikter om den pågående transformationsstrategin, påverkande faktorer på kort sikt och företagets visioner för framtiden. Trots de aktuella utmaningarna ser Soltechkoncernen framåt och betonar sitt engagemang för att vara en drivande kraft i den gröna energiomställningen.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

 – Vi har just släppt vår rapport för tredje kvartalet med gott resultat och känner att vårt fokus på att öka lönsamheten har burit frukt och vi fortsätter enligt den strategin att med kvalitet och långsiktighet öka vår lönsamhet. Vi har en god organisk tillväxt, ca 40% och våra dotterbolag jobbar mycket bra med ökade synergier i form av gemensamma projekt och samverkan för att kunna hjälpa kunderna med helhetslösningar från takomläggning till en solenergiinstallation med batterilager.

Att ha en bredd av tjänster och produkter gör det även möjligt att lyfta in mer sol och batterier om efterfrågan på traditionella entreprenader skulle minska. Soltechkoncernen har alla närliggande branscher för framtidssäkrade solenergilösningar bland dotterbolagen och kan på så sätt erbjuda alla typer av kunder helhetslösningar.

Denna transformationsstrategi har varit framgångsrik. Planen är att fortsätta på den inslagna vägen – med ett ännu större teknikfokus framöver på framförallt lagringssidan där behovet är stort både lokalt för en enskild privatperson och företag och industrier men också samhället i stort.

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

 – Den starka efterfrågan på förnybar energi och både de nationella och globala målen om att ha förnyelsebar och fossilfri energi inom några år. Fokus på solenergi som en betydande del i energimixen framöver är en jätteviktig fråga och det är också något vi följer noggrant för att kunna erbjuda våra kunder rätt och anpassade lösningar. Tillsammans med kapacitetsutmaningar i vårt centrala elnät kommer också tech-lösningar och batterier in som viktiga element i våra bolags lösningar. Det är just på energilagersidan (batterier bland annat) som vi ser att efterfrågan har ökat starkt i alla segment den senaste tiden och att efterfrågan på solcellssidan planat ut mot t ex förra året.

 

3. Vilka är era största utmaningar?

 – Just i detta nu skulle jag säga att det är omvärldsfaktorer. Precis som för många andra drabbas vi av den oro och försiktighet som vi ser i samhället. Det är förståeligt att man ser om sitt hus, avvaktar lite med investeringar och kanske skjuter upp en del beslut. Det är en konsekvens av både krig, ränteläge, inflation och andra faktorer. Vi har en styrka i vår storlek och som jag sade tidigare att ha många ben att stå på.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

 – Vår väg är och har alltid varit framåt. Vi är en modern energirörelse med ca 80 000 aktieägare och vår vision är fortsatt att på olika sätt integrera solen i vardagen. Vi vill med våra lösningar skynda på och vara en bidragande del i den gröna omställningen även fortsättningsvis.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

 – Att vi kommer fortsätta att vara en drivande del av den gröna energiomställningen genom att fokusera på kvalitet, lönsamhet och tillväxt i våra tre länder Sverige, Nederländerna och Spanien. Vidare att vi är transparenta och närvarande och vi välkomnar dialog i alla led. Att vara en aktieägare är att vara en del i Soltechfamiljen.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Soltech . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER