I SAMARBETE MED QUICKBIT
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Daniel Sonesson, vd för Quickbit

#femsnabba Visionen för Quickbit sträcker sig globalt, där de siktar på att bli det föredragna betalningsalternativet på en världsomspännande marknad. Aktieägare kan förvänta sig en mer skalbar och tillförlitlig affärsmodell, och trots tidigare utmaningar är bolaget redo att ta sig an framtiden med större tillförsikt och potential.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

 – Quickbit befinner sig i en mycket spännande position. Bolaget har lämnat en gammal transaktionsstruktur bakom sig och valt att pivotera hela bolaget till en helt ny modell där vi istället för att vara en av flera partners i en intäktsstruktur blir en heltäckande lösning där vi äger hela värdejedjan för våra kunder i vår nya intäktsmodell.

Bolaget har - utefter vår långa erfarenhet i branschen - utvecklat egna lösningar som hjälper våra kunder, handlare och konsumenter med att göra snabba, säkra och kostnadseffektiva betalningar via blockkedjan.Vi har sedan pivoteringen tagit in kapital och vi har ökat omsättningen med hela 100% mellan Q1 och Q2 samt att vi släppte vår prognos att omsättningen beräknas öka med hela 100% från Q2 till Q3, åter igen. Mycket kul.De närmsta åren består i att ytterligare stärka kvaliteten i våra egenutvecklade produkter och förse en redan växande skara av handlare med bolagets lösningar på en global marknad.

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest? 

 – Pivoteringen i att satsa på våra helt egenutvecklade produkter har påverkat bolagets kortsiktiga omsättning och även organisationsstruktur. Quickbit varslade redan i februari 2023 en organisation som främst var fokuserad på att vara supporter till andra organisationer till att nu främst fokusera på sälj, customer success, produkt, utveckling och kundsupport. Det är en massiv förändring i både innehåll, organisation, uppgifter men också i kultur och i personalsammansättning. Detta även i en osäker tid med krisande finanssektor. Det har varit en utmanade tid helt klart. Positionen har därmed förflyttats och nu tar vi stormsteg i att förbättra denna nya position som jag bedömer var ett nödvändigt men också en smart förflyttning för Quickbit.

3. Vilka är era största utmaningar? 

 – Det är alltid en utmanande position att ta hand om hela värdekedjan på egen hand. Med sådan verksamhet skapas stora förväntningar hos kunder och Quickbit behöver bli vassare hela tiden vad gäller att hantera, möta och snabbt leverera på kunders behov. Quickbits stora potential kommer innebära att vi måste ta oss an marknadspotentialen med respekt och varsamhet för att mäkta med. Det är också längre integrations- och testtider med kund innan effekten av affärspartnerskap syns i böckerna. Därför är också investeringskostnaderna för nya kunder något som behöver tas med i beräkningen kring hur aggressivt Quickbit kan ta oss an nya kunder.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

 – Quickbit har enorm global potential. Vi är på väg att bli ett reellt betalningsalternativ för en global marknad. Allt fler marknader öppnar upp för att se hur de kan nyttja blockkedjan för ökad säkerhet och snabbare betalningar. Där har Quickbit en tillnärmelsevis unik position. Quickbits lösningar utvecklas för att inte bara hjälpa kunder utan också människor att nyttja fördelarna med sådana betalningar och just nu utvecklas bolaget snabbt i våra tankar i hur vi ska ta en global position för människor att nyttja fördelarna med sådana betalningar.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

 – En aktieägare kan förvänta sig att Quickbit är ett bolag som pivoterats och lämnat dåtida transaktionsstrukturer bakom sig. En tid där vi inte hade full kontroll i alla led för att istället kunna ta oss en global marknad med full tillförlitlighet och seriösitet.

Potentialen är betydligt högre än det som byggdes i det icke lika skalbara caset inom ramen för den äldre transaktionsstrukturen. En aktieägare har att förvänta sig ett bolag som höjt taket väsentligt på hur högt vi kan bygga huset. Vidare har vi ett kompetent, vasst och drivet team på plats som med full ambition tror på och bygger det nya Quickbit. 2023 var ett tufft år. Men framtiden är vår.

 

Läs mer om Quickbit här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Quickbit. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER