Bildkälla: Michael Lengenfelder

Generativ AI kan underlätta finansiell planering och analys – men inte ersätta människor

Gästkrönika Trots en enorm hajp i hela samhället är användningen av generativ AI för finansiell planering och analys (FP&A) ännu i sin linda. Men det finns lämpliga användningsfall för ett antal olika scenarier. För att lyckas behöver man kombinera AI-lösningar med en design som är fokuserad på användare, skriver Michael Lengenfelder, produktchef för FP&A på Unit4.

På sikt är det möjligt att nyttja AI för att se till att applikationer anpassar sig till användares beteenden, arbetsuppgifter och roller. Vad gäller finansiell planering och analys handlar det inte bara om skapa en användarupplevelse som är intuitiv och engagerande, utan också situationsanpassad, smart och framåttänkande.

Ett praktiskt exempel på användning är att generativ AI används för att sammanställa noteringar i kvartalsrapporter för att generera sammanfattningar av rapporterna. Språkfunktionaliteten är troligtvis den mest värdefulla aspekten av generativ AI. Ett exempel är när antaganden om en budget ska formuleras. Generativ AI kan fortlöpande ge författaren av en rapport insikter och förslag.

Det är viktigt att vara pragmatisk för den här typen av användning. För att undvika fel- och övertolkningar av data behövs en policy för användning av generativ AI. Det innefattar beskrivningar av hur svar som fås med AI ska bedömas och hur källor bör kontrolleras.

En solid grund för generativ AI

Ett företags policy för användning av generativ AI bör inkludera följande:

  • Spärrar som ser till att känslig finansiell information inte delas med externa applikationer eller görs publikt tillgänglig på internet. Det behövs rollbaserad autentisering för att säkerställa att bara de som ska få tillgång till data får det.
  • Bestämmelse avseende hur applikationen ska tränas för att undvika datahallucinering, hantera nyanser och ge korrekta analyser. På det finansiella området är det mycket komplext då generativ AI behöver access till flera informationslager för att kunna ta hänsyn till förhållanden som är unika för varje organisation. Det är nödvändigt att få till detta på rätt sätt för att kunna förstå och förklara hur beslut fattas.
  • Tillhandahålla teknisk och affärsmässig utbildning.

Det är viktigt att förstå att användning av generativ AI medför utmaningar både av teknisk art och för människor. För att motverka rädsla för att jobb ska försvinna bör anställda få tid att förstå hur AI kan ge värde för deras arbete. Det ökar tilliten till AI och ökar chanserna att behålla medarbetare.

Medarbetares kunskaper om finansiell planering och analys ska aldrig undervärderas. Mänskliga insatser kommer även i framtiden att behövas för finansiell planering och analys, för att se samband mellan ekonomiskt utfall och externa händelser. Det är erfarna medarbetare som har förståelse för sådana samband. De kan formulera beskrivningar som går att förstå och lita på.

Bra finansiell planering och analys är obestridlig

Team som jobbar med finansiell planering och analys har ofta redan bra modeller för rapportering. Jämförelser mellan prognoser och utfall gör det möjligt att identifiera avvikelser. I dag kan medarbetarna i ett team själva göra sådana analyser snabbare än generativ AI, eftersom det tar tid att implementera, träna och utvärdera resultat från AI-modeller. I framtiden är det mycket möjligt att generativ AI kan göra en större del av arbetet, men i dag krävs det mänskliga medarbetare för finansiell planering och analys.

Det är klokt att använda de kommande tolv månaderna till att få en bättre förståelse för generativ AI och utvärdera vad som behövs för att utöka antalet användningsfall. De som gör det kommer att skapa nya möjligheter att utföra sina arbeten.

/ Michael Lengenfelder, produktchef för finansiell planering och analys (FP&A) på Unit4

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER