Bildkälla: Stockfoto

Företagsacceleratorn Navigator är bäst i klassen på att accelerera SME-företagens tillväxt

Teaser Sverige har cirka 1,1 miljon registrerade bolag. 99,9 procent av dem ingår i kategorin små- och medelstora företag, SME. Upp till 70 procent av dessa företag uppger att de kan tänka sig att växa både med ökad omsättning och antalet anställda, men uppger samtidigt att bristen på tid och resurser hindrar dem från att fullfölja sina ambitioner. Läs artikeln i sin helhet i senaste numret av Magazine Börsvärlden

Extern kompetens skapar uthålliga företag, som är mer innovativa och framgångsrika. De skapar även konkurrensfördelar och utgör en nyckelfaktor för skalbara bolags tillväxt. En av tankarna med Navigator är att strategier inte är någon lyx som enbart bör vara förunnad storföretagen. Det finns många mindre företag som har stor potential att växa, men som till följd av avsaknad av tid, resurser och strategiska instrument inte har möjligheten att utveckla sin verksamhet.

SME-bolagen får störst utväxling på tillgång till kompetens, verktyg och coaching

Navigator ger även SME-företag möjlighet att anlita externa specialister, vilket många av företagen sällan gör i vanliga fall. Samtliga företag som deltar i Navigator, som alltså har dokumenterat god effekt när det gäller att få fart på tillväxten i SME-företag runtom i landet, matchas ihop med fyra erfarna Navigatorcoacher med expertkompetens inom områdena ekonomikundprocess och utveckling. 

Läs hela artikeln här

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER